Gŵyl 2016

Ymddangos ar y sîn

Cynhaliwyd yr Ŵyl y Llais gyntaf yn 2016 gyda tharged uchelgeisiol o gomisiynu gwaith newydd a chydweithrediadau arbennig yn y celfyddydau cyfoes a chlasurol.

Nid ydym wedi’n clymu i unrhyw arddull benodol o gerddoriaeth a ffurf celfyddyd. Mae’r ŵyl yn esblygu bob blwyddyn, yn dibynnu ar beth sy’n ennyn ein diddordeb ni ac sy’n cyffroi ein cynulleidfaoedd.

Gwyliwch uchafbwyntiau gŵyl 2016...