Dysgu Creadigol

Dysgu Creadigol yw’r tîm sy’n gyrru ymgysylltiad â’r celfyddydau gyda phobl ifanc a theuluoedd yn y Ganolfan a’r tu hwnt. 

Mae cael profiad o gelf a chymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol wedi profi i gael effaith gadarnhaol ar blant, pobl ifanc a theuluoedd. Gall drawsffurfio rhywun – codi hunan-gred, dyheadau, llesiant a chyflogadwyedd.

Drwy gael profiad o’r celfyddydau a diwylliant a chymryd rhan ynddynt, rydym am feithrin talentau’r rheini sy’n cael eu dal yn ôl gan dlodi, anfantais a bregusrwydd a darparu hunan-gred, gobaith a chyfleoedd i symud ymlaen.

Rydym yn gweithio gyda nifer o bartneriaid ysbrydoledig yn cynnwys Plant y Cymoedd, Lleisiau o Ofal, Media Academy Cardiff a The Fostering Network i enwi ond ychydig. Bydd ein rhaglen dysgu creadigol yn 2018 ac ymlaen yn gweld ffocws ar ddau brif nod – datblygu sgiliau bywyd a sgiliau craidd ar gyfer gwaith pobl ifanc – drwy ymgysylltiad diwylliannol.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn darparu newyddion i chi am brosiectau, datblygu rhaglenni, cyfleoedd i gymryd rhan a sut i’n cefnogi ni. Byddem wrth ein boddau yn clywed gennych chi.

Prosiectau y llynedd o amgylch Gŵyl y Llais oedd Radio Platfform, Choir Clock, Gwlad y Gân a Cymru 1000.