Billy Bragg YN #GYLL2018

Ers dros ddeng mlynedd ar hugain, mae Billy Bragg wedi bod yn artist recordio dewr, yn berfformiwr byw diflino, ac yn ymgyrchydd gwleidyddol heb ei debyg. Wedi’i danio gan lywodraeth ddidrugaredd, annheg y Torïaid (pwy feddyliai), roedd y gŵr ifanc hwn o Barking ar gyfeiliorn braidd, heb syniad beth i’w wneud â’i yrfa. Ond ar ôl talu i adael y fyddin yn 1981 (‘y £175 doethaf i mi’i wario erioed'), penderfynodd y byddai'n ceisio ennill ei fara menyn drwy ganu.

Postwyd gan