“ Free Your Mind!” Dewisiadau o raglen GyLl gan Katell

gan Katell Keineg, ysgrifennwr a pherfformiwr, Highway One

Disgrifiodd TIME Magazine hi fel “folksy and hypnotic”, fe’i gwahoddwyd gan Iggy Pop i ganu ar American Caesar, a nawr mae’r cerddor a anwyd yn Llydaw a dyfodd i fyny yng Nghymru, Katell Keineg, wedi ysgrifennu (ac fe fydd hi’n perfformio yn) Highway One. Cyd-gynhyrchiad yw hwn gan Ganolfan Mileniwm Cymru ag August 012, sy’n cael ei berfformio am y tro cyntaf yn Gŵyl y Llais. 

Dyma ddewisiadau Katell o’r pethau y byddai hi’n cadw llygad allan amdanyn nhw yn ystod weddill yr ŵyl: 

1. Gruff Rhys a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 

Dwi ‘di bod yn ffan o ganeuon Gruff Rhys ers bron i ugain mlynedd – drwy ddyddiau’r Super Furry Animals yn ogystal a fel artist unigol. Mae o’n lawer rhy dda am ysgrifennu melodi. Mae hynny’n boen, achos mae o’n golygu fod raid i mi ymdrechu fwy. Nid yn unig mae o am fod yn chwarae efo band gwych yn ystod GyLl, yn cynnwys Kliph Scurlock, Steve Black (aka Sweet Baboo) ac Osian Gwynedd, sydd yn ddigon cyffrous yn ei hun, ond fydd o’n perfformio efo cerddorfa fawr hefyd! Ein cerddorfa genedlaethol, dim llai. Trît ar bob lefel! 

2. Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff) 

Dwi’n pasio’r siop ‘na bob dydd, ond ‘rioed ‘di bod mewn. Beth bynnag...Dyma sioe Carys Eleri am y niwrowyddoniaeth sy’n ymwneud a chariad, a gadewch i fi ddweud wrthoch chi, fydda i yna yn cymryd nodiadau! Mae ‘na rhyw elfen wyllt, a chariadus am ei hactio ac mae hi’n gallu canu, ac mae hi’n ddoniol, ac mae ‘na uncorn (unicorn h.y.) ynddo fo! Mae hyna’n ddigon i fi. 

3. The Gentle Good and the Mavron Quartet a Gwenno (Edrica) 

Mae Gareth Bonello (aka The Gentle Good) wedi ysgrifennu un o’r caneuon mwyaf prydferth a hudolus am flynyddoedd, “Bound for Lampedusa”, cân am fudwyr yn croesi môr y Canoldir. Mae o’n gitarydd rhyfeddol, a pan mae o’n chwarae gyda’r Mavron Quartet, mae ei gerddoriaeth yn troi mewn i rywbeth hollol arbennig. 

Dwi’n gwybod dim am beth mae’r cerddor electronig Gwenno wedi paratoi ar gyfer y noson yma am y bardd ac artist Edrica Huws, ond mae’r syniad wedi dal fy sylw yn sicr. Fedrwch chi fynd i weld y Rolling Stones, neu fedrwch chi fynd i weld Gwenno. Start Me Up… yadda, yadda, yadda. Free your mind! 

Bydd Katell yn perfformio gyda band fyw fel rhan o Highway One, sydd am fod yn hybrid o theatr-gig-cinema sydd am fod yn cael ei berfformio mewn stiwdio deledu. 

Aelodau eraill y band fydd Iwan Huws, Eugene Capper a Gwion Llewelyn (Villagers, Race Horses) 

Medrwch chi weld Highway One 5-10 Mehefin yn Stiwdio Enfys.

Postwyd gan