GWYL Y LLAIS: UCHAFBWYNTIAU 2018

Diolch i bawb am ymuno a ni yn ystod ein gŵyl ryngwladol bythgofiadwy.

Rydyn ni methu credu bod Gŵyl y Llais 2018 wedi dod i ben yn barod – gyda’r lleisiau gorau yng ngherddoriaeth, perfformiadau unigryw a theatr sy’n torri tir newydd, gobeithio i chi mwynhau cymaint â ni.

Daeth mwy na 25,000 ohonoch chi i #GyLl2018. Darllenodd Patti Smith ei barddoniaeth mewn eglwys yn Nhreganna; camodd y gynulleidfa i’r llwyfan gydag Angelique Kidjo; swynodd Gruff Rhys theatr dan ei sang; a syfrdanodd Reykjavíkurdætur y Stiwdio Weston.

Gwyliwch rhai o uchafbwyntiau’r ŵyl eleni a rhannwch eich pigion chi ar @GwylyLlais. Gwelwn ni chi yn 2020!

Postwyd gan