Partneriaid

Gweithio gyda’n cynulleidfaoedd ac ar eu cyfer

Mae Gŵyl y Llais yn gweithio’n agos gyda detholiad allweddol o bartneriaid a chefnogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn datblygu cydweithrediadau gwirioneddol, gan greu partneriaethau sydd wedi’u halinio’n strategol ac sy’n fuddiol i’r ddwy ochr fel ei gilydd. Mae gan bob cwmni, boed fawr neu fach, rywbeth unigryw i’w gynnig. P’un a yw hynny’n golygu nawdd ariannol i sicrhau bod plant, pobl ifanc a theuluoedd yn cymryd rhan ym myd y celfyddydau a diwylliant, arbenigedd proffesiynol neu gynnal perfformiad opera yn eich cartref. Gallwn gynnig llwyfan cadarnhaol i bartneriaid a chefnogwyr er mwyn ymgysylltu gyda chynulleidfa ledled de Cymru, y de-orllewin a’r DU yn ehangach drwy’r sianeli a ganlyn:

·         Brand a Marchnata,

·         Ymgysylltiad Staff,

·         Adloniant a

·         Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol.

Mae’r gefnogaeth hael gan ein partneriaid a’n cefnogwyr yn sicrhau bod Gŵyl y Llais yn dod yn fyw, gan greu gwaith arloesol ar lwyfan rhyngwladol. I ddysgu mwy am y gwahanol ffyrdd y gall eich cwmni chi gymryd rhan, cysylltwch ag Asha Vijendran, Rheolwr Datblygu Corfforaethol ar development@wmmc.org.uk.

 

Prif Bartneriaid
Gyda diolch i'n ariannwyr
With thanks to our media partners....