Gwirfoddolwch ar gyfer Gŵyl y Llais

Gan ganfod perfformiadau unigryw a chydweithredu sydd erioed wedi digwydd o’r blaen ochr yn ochr ag artistiaid byd enwog – ein bwriad yw ysbrydoli’r dalent cymaint â’n cynulleidfa. Rydyn ni’n dod ag artistiaid a chynulleidfaoedd at ei gilydd i wrando a chael gwrandawiad. 

Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n gallu gwirfoddoli eu hamser yn y cyfnod sy’n arwain at yr ŵyl, o fis Mai ymlaen, a rheiny sy’n gallu gwirfoddoli yn ystod yr ŵyl, neu’r ddau! 

Os ydych chi’n llwyddiannus bydd angen i chi fynychu sesiwn anwytho. Os hoffech wirfoddoli ond yn methu dod i’r anwythiad, rhowch wybod i ni a chawn weld be allwn wneud.

Edrychwn ymlaen at glywed ganddoch chi’n fuan a diolch am eich diddordeb. E-bostiwch unrhyw ffurflenni cais at volunteer@wmc.org.uk

Pob hwyl! 

Tîm GyLl 2018