Ymweld

Antur o ŵyl mewn dinas fywiog

Rydym yn credu yng ngrym y llais i herio ac ysbrydoli drwy rannu profiadau byw.

Mae Gŵyl y Llais yn dathlu ysbryd darganfod, gyda pherfformiadau unigryw a chydweithrediadau newydd, gan ddod â’r artistiaid lleol a rhyngwladol gorau i Gaerdydd. Os ydych wrth eich boddau gyda cherddoriaeth, os ydych yn angerddol am ganu, os ydych yn dwli ar y theatr – mae rhywbeth i bawb yma.

Fel gŵyl sydd wedi’i gwreiddio’n ddwfn yn ninas Caerdydd, gallwn ddefnyddio llefydd anarferol i gyflwyno gwaith newydd, gan ddod ag artistiaid a chynulleidfaoedd yn agosach at ei gilydd mewn ffyrdd annisgwyl. Rydym yn cynnig lle i ymgysylltu ag artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sydd newydd ddod i’r fei ac sydd wedi’u hen sefydlu ac i sicrhau bod ein llais ein hunain yn cael ei glywed.

Teaser image

Ynglŷn â Chaerdydd

Prifddinas greadigol a di-lol Cymru
Wedi’i gwasgu rhwng arfordir treftadaeth Cymru, llwybr arfordir cyntaf y byd i amgylchynu gwlad gyfan, Parc Cenedlaethol sydd wedi’i bleidleisio yn un o’r gorau yn Ewrop, ac un o ddim ond ychydig o Warchodfeydd Awyr Dywyll y byd, mae Caerdydd yn lleoliad perffaith i fod yn gartref i ŵyl haf mewn dinas.
Gweld
Teaser image

Lleoliadau

Digwyddiadau rhagorol mewn llefydd anarferol
Rydym yn gweithio ar y cyd â lleoliadau, bach a mawr, ar hyd a lled Caerdydd, i ddod â digwyddiadau byw cyffrous i chi.
Gweld
Teaser image

Mynediad

Rydym am i bawb gael profiad o’n digwyddiadau

Mae Gŵyl y Llais yn ymrwymedig i sicrhau amgylchedd hygyr

Gweld