Ynglŷn â

Pwy Ydym Ni

Wedi’i chreu gan Ganolfan Mileniwm Cymru, mae Gŵyl y Llais Caerdydd yn ŵyl gelfyddydol ryngwladol ym mhrifddinas Cymru sy’n dathlu’r llais yn ei holl ffurfiau.

Cafodd yr ŵyl ddechreuol ei chynhyrchu i ddathlu cysylltiad bythol Cymru gyda chanu a’r effeithiau cadarnhaol y gall cydganu ei gael ar lesiant pobl, p’un a ydynt yn cymryd rhan neu’n gwrando ac yn arsylwi.

Pwrpas Gŵyl y Llais yw darganfod drwy gymryd rhan a throchi – ynglŷn â dod o hyd i leisiau. Mae llais yn rhywbeth sy’n croesi diwylliant ac iaith. Mae’n sylfaenol; mae’n dod â ni ynghyd p’un a ydym yn hapus neu’n drist, ac rydym wedi creu’r ŵyl fel ffordd o fotelu’r emosiwn pur hwnnw. Rydym yn dod ag artistiaid a chynulleidfaoedd ynghyd i glywed a chael eu clywed.

Gan eu bod eisoes yn cael eu hadnabod fel hwb rhyngwladol pwysig ar gyfer y celfyddydau perfformio, mae’r Ganolfan a’r ddinas wrth galon ein rhaglenni arloesol a dyfeisgar. Mae Gŵyl y Llais yn cyflawni uchelgais y Ganolfan i greu gwaith arloesol ar lwyfan rhyngwladol. Rydym yn comisiynu gwaith newydd ac yn dod â chydweithrediadau unigryw mewn cerddoriaeth gyfoes a chlasurol, opera, theatr, sgyrsiau a chelfyddyd gweledol ynghyd.

Nid ydym wedi’n clymu i unrhyw arddull benodol o gerddoriaeth a ffurf celfyddyd. Mae’r ŵyl yn esblygu bob blwyddyn, yn dibynnu ar beth sy’n ennyn ein diddordeb ni ac sy’n cyffroi ein cynulleidfaoedd.

Ynghyd â cheisio ysbrydoli artistiaid a chynulleidfaoedd, rydym yn grymuso pobl ifanc i ddod o hyd i fynegiant creadigol drwy ein rhaglen Dysgu Creadigol. Rydym yn rhoi cyfle iddynt ymgysylltu gydag artistiaid a sicrhau bod eu lleisiau eu hunain yn cael eu clywed.