Epilog

Yn seiledig ar gasgliad a gyhoeddir cyn hir wedi ei guradu gan Dyl Mei, mae Epilog yn sioe yn seiliedig ar rhai o ganeuon anhygoel yr operau roc Cymraeg amrywiol a berfformiwyd gyntaf yn y 70au a’r 80au. Gyda chantorion gwreiddiol o’r operau ar lwyfan am y tro cyntaf ers blynyddoedd, rhai cantorion newydd a band newydd dan arweiniad Gruff ab Arwel bydd Epilog yn gyfle ail-fyw ac ail-werthfawrogi y cyfnod unigryw ac euraid yma yn hanes canu pop Cymraeg. 

Cast:

Ac Eraill

Sidan

Meic Stevens

Heather Jones

Gillian Elisa

Cleif Harpwood

Tecwyn Ifan

Delwyn Sion

Hywel Gwynfryn

Gruff ab Arwel

a mwy!