Extinct

Mae technoleg wedi galluogi datblygiadau anhygoel yn y ffordd rydyn ni’n byw, gweithio a chyfathrebu. Mae’n gwybod ein tueddiadau, adnabod ein hoffterau a dysgu ein patrymau ymddygiad. Mae ganddi’r gallu, hyd yn oed, i siarad gyda ni. Mae’r ffyrdd gallwn gyfoethogi ein bywydau o hyn ymlaen yn amodol ar bosibiliadau diddiwedd. 

Nawr, diolch i’r cwmni enfawr Hybrid Industries, mae’r rhyngwyneb cyfathrebu delfrydol wedi cyrraedd: yr Alpha Omega (A0). Cynnyrch bydd yn adlewyrchu mantra y cwmni ‘Hybrid ym mhob cartref erbyn 2025’. Ymunwch â ni ar gyfer lansiad Hybrid Industries ym mis Mehefin a darganfyddwch sut maen nhw’n bwriadu dod â llais o undod i’r byd…. 

hybridindustries.co.uk

Troad tywyll ar sefyllfa ‘beth petai’ yn seiliedig ar y defnydd cynyddol o dechnoleg yn ein bywydau bob dydd, gan edrych ar ein hawl i lais mae Extinct yn dod i'r afael â'r ffordd rydyn ni’n profi diwylliant ac ein bwlch technolegol. Ydych chi’n aros yn driw i’r hybrid neu ydych chi am ymuno â’r gwrthsafiad? 

Mae Extinct yn brofiad crwydrol sy’n digwydd ar strydoedd Caerdydd ac yn gymysgedd o gêm a digwyddiadau theatraidd. 

 

LLEOLIAD: Canolfan Siopa Capitol, Heol y Frenhines, Caerdydd, CF10 2HQ . Uned siop dau ddrws i lawr o Café Nero a gyferbyn â Boots.

Clywedol Theatrig yw Extinct ar draws strydoedd Caerdydd. 

Ar gyfer rhan o’r perfformiad mae’r gynulleidfa yn gwisgo clustffonau ac yn cael eu harwain o amgylch y ddinas, ar y ffordd byddwn yn cwrdd â nifer o gymeriadau ac yn cael tasgau i’w cwblhau.Byddwn yn darparu ffon symudol a chlustffonau i chi ar gyfer y profiad, felly byddwn angen ernes gennych. Mae hyn yn golygu cyfnewid eitem o werth tebyg – gall fod yn gerdyn banc neu eich ffon symudol chi a byddwn yn eu cadw yn ddiogel am gyfnod y profiad.

Bydd y rhan fwyaf o’r profiad yn digwydd y tu allan, felly cofiwch wisgo yn addas ar gyfer y tywydd. Dylai pobl ifanc o dan 16 oed gael cwmni oedolyn. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd 15 munud cyn yr amser cychwyn sydd wedi ei hysbysebu

Cynhyrchwyd gan Yello Brick ar y cyd â Chanolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais 2018. Cysyniad stori gan Kelly Jones, Alison John, Julian Sykes. Ysgrifennwyd gan Kelly Jones.